Mikroporocesorowy Moduł Zapłonowy

Mikroporocesorowy Moduł Zapłonowy
Nowy moduł zapłonowy (odbiornik impulsów), mikroprocesorowy sterownik wyprzedzenia zapłonu przeznaczony do motocykli :

– MZ ETZ 150
– MZ ETZ 250
– MZ ETZ 251
– MZ ETZ 301

Czytaj i dowiedz się więcej ! :

Czym różni się od dotychczasowo stosowanych modułów zapłonowych ?

Jakie są powody do stosowania zmiennego wyprzedzania Zapłonu co on właściwie daje ?

Jak działa Moduł – Zobacz animacje 3D ! w wersji Flash. 
Przeczytaj komentarze Zadowolonych użytkowników Modułu

Mikroprocesorowy Moduł zapłonowy: ! :

Wykonanie

Montaż i Regulacja

Funkcje Dodatkowe 

Schemat Instalacyjny

Warunki które muszą być spełnione do zastosowania Modułu!:

Elektroniczny Impulsator >> czytaj więcej !

Sprawna fabryczna instalacja elektryczna 12 V z minusem na masie

Informacje:

Producent – kontakt techniczny

Dystrybucja – Gdzie zakupić moduł, i jak jest jego cena ? 

Skrócony Opis działania

Po włączeniu zapłonu moduł włącza prąd w obwodzie cewki zapłonowej i oczekuje na obroty wału korbowego – jeżeli przez 60 s to nie nastąpi odłącza obwód
cewki zapłonowej i przechodzi w stan hibernacji.
Po zatrzymaniu silnika z powodów innych jak odłączenie zapłonu w stacyjce np. w wyniku braku paliwa, po upływie 60 s moduł odłącza obwód cewki
zapłonowej i przechodzi w stan hibernacji.

Po uruchomieniu silnika moduł realizuje tryb statycznego punktu wyprzedzenia zapłonu aż do momentu osiągnięcia przez silnik 2000 obr/min,
po przekroczeniu którego zostaje włączona żółta dioda LED i tryb zmiennego dynamicznie wyprzedzenia zapłonu.
Czas zwarcia obwodu cewki ( ładowanie cewki – 1/2 obrotu ) równy jest czasowi rozwarcia tego obwodu ( wyładowanie iskrowe – 1/2 obrotu ).

W miarę wzrostu obrotów silnika czas pełnego obrotu wału jest coraz krótszy a więc czasy ładowania jak i rozładowania cewki zapłonowej ulegają skróceniu
– cewka zapłonowa „nie nadąża” się naładować efektem czego jest zmniejszanie się energii iskry w świecy zapłonowej.
Zjawisko to ogranicza parametry silnika, więc po osiągnięciu przez silnik 2500 obr/min program sterujący modułu zapłonowego skraca czas rozwarcia
obwodu cewki zapłonowej do wartości 3,5 milisekundy a tym samym wydłuża czas ładowania cewki.
Dzięki temu energia wyładowania iskrowego jest stabilna w całym zakresie prędkości obrotowych silnika.

Do obrotów 7000 obr/min wyprzedzenie zapłonu jest dobierane według zaprogramowanej mapy zapłonowej, po ich przekroczeniu zapłon zostaje odłączony,
a załączony ponownie po spadku obrotów do 5000 obr/min.
Przy dalszym obniżaniu obrotów mapa zapłonowa zostaje wyłączona przy 1800 obr/min a moduł przechodzi w tryb statycznego wyprzedzenia zapłonu.