Sprawdzanie regulatora napięcia 12 V

Sprawdzanie czy jest potencjał masy

– Odłączyć od regulatora końcówkę DF
– A podłączyć do D + / Regulatora /, a ( B) podłączyć do obudowy regulatora Masa !
Patrz rys. Poniżej !

( P ) musi się świecić /gdy P sienie świeci oznacza to że regulator nie ma połączenia z masa ! i może być uszkodzony !

 


Sprawdzanie czy uzwojenie ma przejście i zawarcie z masą

– Odłączyć od regulatora końcówkę DF
– ( A ) podłączyć do ( D + ) / regulator /

Patrz rys poniżej !

( P ) musi się zajarzyć słabym światłem / jeżeli ( P ) się nie świeci, jest to oznaką przerwy uzwojenia /.

 

Uzwojenie ogranicznika prądu

– Śrubokrętem /lub innym metalowym przedmiotem/ podłączyć kocówkę DF / Regulator / z obudową regulatora /masa/

Patrz rys. poniżej !

( P ) musi się świecić jaśniej / jeżeli jaskrawości świecenia P się nie zmienia, oznacza to zwarcie z masą /

SD – śrubokręt


Sprawdzanie styków

– odłączyć od regulatora przewód 61
– odłączyć od regulatora przewód 51 i odłączyć od końcówki 61.
– ( A ) podłączyć do końcówki DF / regulator / , a ( B ) podłączyć do masy / patrz rys NR 1 !, oraz rys. NR 2 (położenie 1)

( P ) musi się świecić jaskrawo

 

– Z lewej strony regulatora / patrząc w kierunku jazdy / podnieść ręką płytkę stykową / patrz rys NR .2 (położenie 2) ( P ) musi się świecić słabiej ( sprawdzanie rezystora szeregowego)
– Podnieś styk do oporu patrz rys NR.2 (położenie 3) w tym położeniu ( P ) musi zgasnąć
– Ustawić styk w położeniu wyjściowym
– Po stronie ogranicznika prądu / z prawej strony, patrząc w kierunku jazdy/ podnieś płytkę stykową / patrz rys NR.3 (położenie 4)
W tym położeniu ( P ) musi zgasnąć !